Virtuální prohlídka kostelů sv. Víta a Panny Marie

Na základě dokončeného zpracování výzkumů rotundy, baziliky a katedrály sv. Víta a kostela Panny Marie budou připraveny 3D prohlídky všech pěti staveb. Rekonstrukce jsou určeny pro Příběh Pražského hradu, pro obrazovku v Příběhu církve. Svatovítské kostely, především gotická fáze se také uplatní ve výstavě o Karlovi IV.

Archeologický ústav AVČR, pracoviště Pražský hrad, garant: Jana Maříková-Kubková