Veřejné a soukromé jako téma interdisciplinárního výzkumu

Výzkum se zaměří na zkoumání komunikativního potenciálu umění a na podmínky jeho naplnění v reálném veřejném působení uměleckých děl. Předmětem analýzy budou jak komunikativní strategie, které spoluurčují strukturu uměleckých děl, a zakotvení těchto strategií v dobových společenských souvislostech, tak role institucí (galerií, muzeí, vydavatelství, koncertních síní, biografů ad.), které zprostředkují interakci mezi dílem a jeho vnímateli.

http://www.verejnesoukrome.cz/

 

Aktivity v roce 2017

Anthony Vidler – Public and Private in the Platonic polis: Utopian space from Filarete to the Occupy Movement

 7. června 2017 od 15.30 hodin

Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1

místnost 11

(Anthony Vidler)

 

Aktivity v roce 2016

  1. 12. 2016

Kolokvium Literární samizdat v regionech

(Literární samizdat v regionech)

 

  1. 11. 2016

Workshop Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

(Virtuální versus skutečný veřejný prostor)

 

  1. 9. 2016

Kolokvium o Jazzové sekci Nedejte se – nedáme se – existujeme!

(http://statav21.cz/nedejte-se-nedame-se-existujeme-kolokvium-o-jazzove-sekci/)

 

Aktivity v roce 2015

  1. 10. 2015

Workshop Relativnost veřejného a soukromého

(http://statav21.cz/vyzkumna-temata/relativnost-verejneho-a-soukromeho/)

 

Garant
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
kratochvil.petr@volny.cz

 

 

Zapojené instituce

Ústav dějin umění AV ČR
Filosofický ústav AV ČR
Sociologický ústav AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Etnologický ústav AV ČR