Soupis představitelů soudní správy v Čechách 1849–1918

V průběhu léta a podzimu 2015 byl autorsky dokončen a následně tiskem vydán biografický soupis představitelů justice v Čechách v letech 1849 až 1918. Publikace vznikla v rámci spolupráce se státní správou (spoluvydavatelem Národní archiv).

Bližší informace o publikaci: Slovník představuje strukturovaná biografická hesla představitelů krajských soudů, zemského, obchodního a vrchního zemského soudu v Praze,  a vedoucích státních návladních. Je uvozen nástinem organizačního vývoje soudnictví a studií ideální soudní kariéry.

Garant:Martin Klečacký, Masarykův ústav a Archiv AVČR