Relativnost veřejného a soukromého

Podněty k výzkumu problematiky veřejného a soukromého dávají tíživé problémy dneška, stírání hranic mezi veřejným a soukromým a eroze veřejného zájmu v dnešním urbanistickém plánování, tvorbě veřejného prostoru nebo v památkové péči.

Jsme přesvědčeni, že aktuálnost tématu potvrdí smysl hloubkových uměleckohistorických a interdisciplinárních sond v rámci tématiky, která je v pojmu „veřejný prostor“ atraktivní pro všechny vrstvy obyvatelstva. Ke spolupráci byli osloveni specialisté z městských institucí, zabývající se architekturou a památkovou péčí, ale i z některých státních galerijních institucí k participaci na workshopu.

Program a anotace workshopu

http://www.udu.cas.cz/cs/fotogalerie/workshop-verejne-a-soukrome-2015/

1080_20_EVw 1080_01_EVw 1080_05_EVw 1080_07_EVw 1080_13_EVw