Publikace Tschechien und Bayern /České země a Bavorsko/Gegenüberstellungen und Vergleiche | Pozice a srovnání

Publikace, mapující vzájemné historické vztahy různých hierarchií, kvalit a významů dvou sousedních středoevropských zemí (spolupráce, problémové otázky aj.) s přihlédnutím k oslavám Karla IV.

Historický ústav AV ČR, garant: Milan Hlavačka,  Robert Luft