Průvodce „Mikulčice a Velká Morava“

představení Mikulčic a mikulčického výzkumu v podobě moderního průvodce v české a anglické jazykové mutaci. Mělo by jít o formu odlišnou od dnes již „klasického“ průvodce „Terénní výzkum v Mikulčicích“ z roku 2000, resp. jeho rozšířeného vydání z roku 2006. Publikace by se měla vyznačovat modernější vizuální stránkou a měla by být doplněna o dokumentaci nových výzkumů a nových nálezů. Měly by zde být více reflektovány nové interdisciplinární výzkumy na lokalitě. Vlastní mikulčická problematika by měla být východiskem pro pojednání o dějinách a významu Velké Moravy jako fenoménu dějin středovýchodní Evropy v raném středověku.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., garant: Pavel Kouřil