Projekt Jiřího z Poděbrad: Hledání nové Evropy

Projekt Jiřího z Poděbrad: Hledání nové Evropy

Projekt Jiřího z Poděbrad, od jehož zrodu uplynulo v roce 2014 550 let, patří k nejznámějším projektům českých dějin. Jeho ojedinělost a výjimečnost je známá nejen v řadách odborné, ale také laické veřejnosti. Jiří z Poděbrad se pokusil v polovině 15. století  uvést v život velkolepou vizi nové organizace Evropy, která bývá označována za předzvěst vrcholných mezinárodních institucí, které vznikly o půl století později, např. OSN a EU. Tématu se věnovali odborníci v rámci výzkumných programů HÚ AV ČR, ale také HÚ FF UHK a dalších spolupracujících institucí.

Výsledkem výzkumu byly jednak dvě mezinárodní konference s přednáškami vynikajících historiků, uspořádané v Poděbradech ve spolupráci města Poděbrady, HÚ AV ČR a HÚ FF  UHK: Projekt Jiřího z Poděbrad, hledání nové Evropy (Pod záštitou předsedy Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., Dr.h.c.), 24.-25. září 2014 a Poděbradská éra v zemích České koruny (pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka), 25. – 27. listopadu 2015.

Dalším výsledkem výzkumu byla publikace Jaroslav Boubín a kol.: Hledání nové Evropy: Projekt krále Jiřího. Praha 2015. Publikace klade zvýšený důraz na mezinárodní historický kontext aktivit Jiřího z Poděbrad, dotýkající se po staletích  mnoha aktuálních otázek a problémů současné Evropy.