Pohled na demokracii a její selhávání z perspektivy různých disciplín

Workshop se konal 10. 12. 2015 v prostorách Ústavu pro soudobé dějin AVČR. Diskuze byla věnována možnostem srovnávacího výzkumu podob, příčin, souvislostí a důsledků selhávání demokracie a vzrůstu poptávky po jiném než demokratickém řešení společenských, politických a hospodářských problémů ve 20. století. Kromě pracovníků ÚSD se workshopu zúčastnili hosté z HÚ AVČR (J. Šebek, J. Němeček), MÚA (D. Hájková, V. Doubek), Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích (M. Pekár), SAV Košice (Š. Šutaj) a Geistwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Osteuropa při Universität Leipzig (F. Hadler).