Perseus a Medusa

Jan Bažant, Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška

533 NS, 31 barevných fotografií, 472 černobílých fotografií a kreseb, vyjde v nakladatelství Academia během roku 2016.

Obrazy, reliéfy a sochy inspirované antickými mýty jsou dnes pro většinu lidí nesrozumitelné. Z kdysi přebohatého výtvarného jazyka v obecném povědomí přežívá jenom pár frází, které neustálým opakováním ztratily smysl. Cílem této knihy je to, aby zobrazení neohroženého Persea, hrůzné Medusy, obětavé Danay, krásné Andromedy a tajemného Pegasa znovu promluvila. Čtenář se seznámí s vývojem gramatiky a slovníku těchto zobrazení od antiky až po současnost. Kniha není určena pouze odborníkům, její text je v podstatě komentářem k autentickým pramenům – textům a především k pěti stům typickým zobrazením Perseova mýtu. Nejstarší zobrazené památky jsou z 2. tisíciletí před Kristem, nejmladší dílo je ze současnosti, pocházejí nejen z celé Evropy, ale i z předního Východu a severní Ameriky. Mezi těmito vybranými obrazy a sochami inspirovanými Perseovým mýtem jsou i nejvýznamnější zobrazení, která vznikla v českých zemích. Proč právě mýtus o Perseovi? Především proto, že od svého vzniku byl spjat s viděním a zobrazováním, na němž je naše dnešní kultura postavena.