Ohrožená architektura města Mosulu

Ohrožená architektura města Mosulu

Projekt reaguje na aktuální kritické ohrožení mosulské středověké architektury ze strany Islámského státu (IS), který se tohoto města zmocnil na počátku června roku 2014. Do dnešního dne bylo srovnáno se zemí zhruba na čtyři desítky mimořádně cenných historických staveb (mešity, madrasy, kostely). Dopad destruktivní vlny je o to horší, že mosulská středověká architektura nebyla od roku 1916, kdy její základní průzkum podnikl Ernst Herzfeld, předmětem detailní dokumentace ani moderního výzkumu. Na projektu pracuje tým odborníků z Orientálního ústavu a Západočeské univerzity v Plzni, který již třetím rokem provádí archeologický a historický výzkum oblasti Arbílu v severním Iráku.

 

Proběhlé aktivity:

– podrobná dokumentace destrukčních zásahů ve městě na základě analýzy satelitních snímků a dalších zdrojů; identifikace zničených objektů a jejich historický a architektonický rozbor ve stavu před destrukcí

– vytváření interaktivní mapy zničených objektů

– analýza a interpretace textových materiálů obhajujících destrukce, ideologické opření v náboženství

– zahájení prací na vyhotovení komplexní topografie historického jádra města obsahující rovněž dochované historické stavby

 

Výstupy:

http://www.monumentsofmosul.com/; skupina „Monuments of Mosul in Danger“ na Facebooku

– výstupy projektu v populárně vědeckých časopisech a v médiích k listopadu 2015 (výběr):