Na prahu Svobody

Na prahu svobody

Československo a konec 2. světové války

Spektrum akcí k tomuto projektu bylo široké a oslovilo jak odbornou tak i laickou veřejnost.

Jednalo se o dvě akce konferenčního charakteru; první se formou vědeckého semináře uskutečnila v Poslanecké sněmovně PČR 16. dubna 2015 pod názvem Konec války a dopady na českou společnost pod záštitou předsedy parlamentu, druhá v podobě mezinárodní vědecké konference Na prahu svobody. Vítězství 1945 19. května 2015 v prostorách Senátu PČR ve spolupráci a pod záštitou předsedy Senátu za účasti předsedy české vlády.

Další částí projektu byla výstava Na prahu svobody, vernisáž se konala 4. května 2015 v prostorách Akademie věd na Národní třídě.

Velkou, zejména popularizační součástí projektu byl historický seriál v Lidových novinách na téma konce druhé světové války, který vycházel v 42 dílech od 10. dubna do 30. května 2015 (včetně doplňkových akcí – zvláštních mapových příloh LN, biografických profilů zapomenutých osobností, atd.).

Projekt ukázal aplikovatelnost historického výzkumu v nejrůznějších formách tak, aby oslovil celou českou společnost.