Moderní univerzita

Chotaš, J. – Prázný, A. – Hejduk, T. (eds.): Moderní univerzita. Ideál a realita Filosofia: Praha 2015, cca 426 s.

Kniha přináší klasické filosofické texty a studie o proměnách ideálu moderní univerzity v kontinentální Evropě. Jednotlivé kapitoly se věnují jak zrodu ideálu Humboldtovy univerzity v 19. století, tak jeho uskutečňování v dějinách. Jejich tématem je například vztah vědy a vzdělání, politizace univerzit v období nacistického Německa a demokratizace univerzit po 2. světové válce, či pronikání neoliberalismu do akademického světa. Autoři ve svých textech obhajují klasické pojetí vzdělanosti, které má sloužit zejména k duchovnímu rozvoji člověka. Kniha obsahuje překlady textů od Adorna, Fichteho, Gadamera, Humboldta, Jasperse, Kanta, Nietzscheho, Shilse, Schellinga, Schillera a Schleiermachera.

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=440