Liberation, Revolution, Transformation – Central Europe in 1945 in an interdisciplinary perspective

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 uspořádal mezinárodní konferenci MÚA AV ČR ve spolupráci s Centrem středoevropských studií vysoké školy CEVRO Institut. Během jednání účastníci diskutovali nad tématy sociální a ekonomické transformace, eskalaci sociálních vztahů a poválečného násilí, československém právu a otázce národní identity.

Program, fotogalerie