Letní škola medievistických studií – vládnoucí a ovládaní

Letní škola medievistických studií – vládnoucí a ovládání

XI. Letní škola na téma Ovládající a ovládaní zkoumala formou přednášek a seminářů problematiku raně středověkého státu v perspektivách historie, archeologie, literární komparatistiky a dějin umění. Letní škola se tradičně koná v prostorách Sázavského kláštera.

V pořadí již 11. letní škola pořádaná Centrem medievistických studií. Hlavním tématem byla společnost raného středověku: webové stránky akce

 

Program

Pátek 4. září

19.00 Úvodní přednáška

Jan FROLÍK, Pražský hrad. Devadesát let archeologie a nejnovější výsledky výzkumů

Sobota 5. září

9.30 Společnost raného středověku. Vládnoucí a ovládaní

Ivo ŠTEFAN, Velká Morava jako stát? Naše pojmy a raně středověké politické útvary

David KALHOUS, Tři tisíce koní pro Boleslava I. K otázce formování raných států ve střední Evropě

Lukáš REITINGER, Panovnická reprezentace knížecího věku

 

15.00 Blok souběžných seminářů

Matouš JALUŠKA, Milostná poezie jako prostředek panovnického (sebe)potvrzení

Aleš MUDRA, Vizuální stránka náboženské kultury pozdního středověku

Václav ŽŮREK, Pátrání po třech zubech. Sv. Karel Veliký mezi Cáchami, Prahou a Paříží

 

Neděle 6. září

9.30 Otevřená scéna: Doktorandský blok

Soňa HENDRYCHOVÁ, Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích

Jakub IZDNÝ, „Qui quamdiu vixit II“ aneb co chtěl zřejmě říci Widukind z Corvey

Jan ŠKVRŇÁK, Panství šlechty – pokus o ekonomický model

Vojtěch BAŽANT, Spišané a počátky Uher. Kronika jako identitotvorný nástroj

Jan DIENSTBIER, Databázové zpracování středověkých malířů a řezbářů

 

14.30 Odpolední výlet: Zlenice a Čejchanův hrádek