Ke kořenům moderní české státnosti. České státní právo a státoprávní program

Dne 27. října 2015 se uskutečnila mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí úmrtí prof. Josefa Kalouska, kterou pořádal Masarykův ústav a Archiv AV ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky v reprezentativních prostorách Hlavního sálu Senátu Parlamentu ČR. Mezi zahraniční účastníky patřili např. Jana Osterkamp (Collegium Carolinum), Helmut Rumpler (Universität Klagenfurt), Thomas Simon (Universität Wien), Jonathan Kwan (University of Nottingham), Karel Malý (Univerzita Karlova).

Garant: Luboš Velek, Masarykův ústav a Archiv AVČR