Karel IV.

karel

V roce 2016 program „Evropa a stát“ podpoří celou řadu odborných i celospolečenských akcí u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Letní škola klasických studií (FLÚ)
Výstava Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316-2016) (FLÚ)
Karel IV., panovník ověnčený slávou, láskou i pohrdáním (HÚ)
Karel IV. v moderních interpretacích tradic (HÚ)
Svět v době Karla IV. (OÚ)
Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost (ÚDU)
Windowgallery Karel IV. (ÚDU)
Dům U Kamenného zvonu (ÚDU)
Konference Císař Karel IV., země Koruny české a Evropa (ÚDU)
Karel IV. a Emauzy. Liturgie-text-obraz (ÚČL)
Každodennost v době Karla IV. (KNAV)
Architektura v době Karla IV. (KNAV)
Knihovna snů (KNAV)
Hudba doby Karla IV. (EÚ)
Přednáška a koncert v Roudnici n.L. (EÚ)
Hudební kultura v době vlády Karla IV. (EÚ)
Monografie o hudbě doby Karla IV. (EÚ)