Craddle of European Culture

Craddle of European Culture

Výstava byla jedním z produktů projektu „Cradles of European Culture“, uděleného v rámci Programu Culture 2007-2013. Mapovala období raného středověku jako jednu z etap významných pro tvorbu současné evropské kulturní identity. Exponáty byly přivezeny z partnerských zemí projektu – Belgie, Nizozemska, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itálie, poprvé ale také byly vystaveny významné památky z českých sbírek včetně zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu.