Ani vojna, ani mír

Vít Smetana: Ani vojna, ani mír. Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu 2. světové a studené války

Kniha se soustředí na dramatické momenty z novodobých československých a středoevropských dějin, chronologicky vymezených Mnichovem 1938 a únorem 1948. Vybrané epizody z období mezinárodního napětí jsou zasazeny do širšího kontextu politiky velmocí vůči regionu a Československu samému. Zároveň však vyvracejí řadu vžitých mýtů a stereotypů o proradných velmocích a Československu jakožto bezmocném pěšci na velmocenské šachovnici. Na základě mnohaletého výzkumu v řadě archivů několika zemí odhaluje autor širší sovětské geopolitické záměry a zároveň nalézá racionální vysvětlení pro některé britské či americké kroky, s nimiž se soudobá publicistika tak snadno a rychle vyrovnává v kategoriích „appeasement“ a „sféry vlivu“. Zejména v druhém případě poukazuje autor také na aktivní československou úlohu při vytváření sovětské sféry vlivu ve středovýchodní Evropě.