Výzkumná témata

Podpořené projekty v roce 2016:

Strategie AV21 bude hlavní oporou akcí pořádaných k výročí 700. narození Karla IV.

Další podpořené projekty:

Virtuální prohlídka kostelů Pražského hradu (ARÚ, Pražský hrad)
Průvodce Mikulčice a Velká Morava (ARÚ, Brno)
Antická mytologie v moderní české kultuře (FLÚ)
Workshop CGS – Revolution and Transformation (FLÚ)
Celoroční cyklus přednášek v Emauzích (FLÚ)
mezinár. konference – panovnické dvory (HÚ)
České země a Bavorsko (HÚ)
Ohrožená architektura města Mosul (pokračování) (OÚ)
Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu  (ÚDU)
Edice Korespondence ministra A. Rezka s K. Kramářem a V. Škardou (MÚA)
Encyklopedie TGM I.díl (MÚA)
Soupis poslanců 1920-1939 (dokončení) (MÚA)
Krym – historické, kulturní a literární konotace (SLÚ)
Konference: Střední Evropa mezi válkou a totalitními režimy. Reflexe v literatuře (SLÚ)
workshop Migrace před a po roce 1989 (ÚSD)
seminář pro poslance a senátory dtto (ÚSD)
Publikace K.Kaplan: Neznámý Únor (ÚSD)
Publikace Migrace před a po roce 1989 (ÚSD)
Dějiny české literatury za protektorátu Čechy a Morava (ÚČL)

Podpořené projekty v roce 2015:

Craddle of European Culture (ARÚP)

Dvůr Krále Jiřího (HÚ)

Projekt Jiřího z Poděbrad: Hledání nové Evropy (HÚ)

Na prahu svobody (HÚ)

Ohrožená architektura Mosulu (OÚ)

Demokracie v politické kultuře Blízkého východu, Asie a Ruska – současnost a budoucnost (OÚ)

Role elit ve společnosti – kontinuita a diskontinuita (ÚDU)

Relativnost veřejného a soukromého (ÚDU)

Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění – tradice a transformace (SÚ)

Pohled na demokracii a její selhávání z perspektivy různých disciplín (ÚSD)

Moderní univerzita – ideál a realita (ÚSD)

Ani vojna, ani mír – velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu 2. světové a studené války (ÚSD)

Budování databáze českých/československých  poslanců 1918-1948 (MÚA)

Lexikon T. G. Masaryka (MÚA)

Liberation, Revolution, Transformation – Central Europe in 1945 in an interdisciplinary perspective (MÚA)

Soupis představitelů justiční správy v Čechách 1848-1918 (MÚA)

Ke kořenům moderní české státnosti. České státní právo a státoprávní program (MÚA)

Modernita/modernity v kulturních a civilizačních kontextech (FÚ)

Perseus a Medusa – antická tradice v evropské kultuře (FÚ)

Letní škola medievistických studií – vládnoucí a ovládaní (FÚ)

Idea moderního státu (ÚSP)

Human Rights and European Identity – Dialogue between old and new Europe (ÚSP)