Výstava Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Výstava v letohrádku Hvězda (Památník národního písemnictví, 8. 9. 2017–29. 10. 2017) je spojujícím mostem mezi výstavou o patronátu Ferdinanda II. Tyrolského, která se v létě 2017 konala na zámku Ambras u Innsbrucku, a její reprízou, která bude v rozšířené verzi představena na podzim a v zimě 2017/18 v Národní galerii v Praze.CentralCeilingStar

Výstava ve Hvězdě se soustřeďuje na samotnou stavbu letohrádku, která byla navržena podle představ arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595), místodržícího v Českém království. Letohrádek je unikátním svědectvím o originálním vkusu a vysokých ambicích stavebníka. Výstava představuje prameny k renesanční stavbě, ale i barokní záznamy její existence a rovněž unikátní kolekci plánů ze sbírek ÚDU AVČR, dokumentující přestavbu Hvězdy na skladiště střelného prachu na přelomu 18. a 19. století. Druhé těžiště výstavy upozorňuje na renesanční štukovou výzdobu letohrádku, a to hlavně formou prezentace originalů a sádrových odlitků antických a renesančních děl, které ilustrují vizuální vzory tvůrců štuků v dobových souvislostech. Počítačová aplikace se stodvaceti fotografiemi štuků V. Bohdana a výkladem v českém a anglickém jazyce je doprovozena reprezentativním tištěným průvodcem. Historii stavby přibližují dvojjazyčné panely. Výstava navazuje na předchozí výzkum autorů (I. P. Muchka – I. Purš – S. Dobalová – J. Hausenblasová, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, Praha 2014).

Autoři výstavy z ÚDU AVČR, v.v.i.: Sylva Dobalová, Ivan P. Muchka, I. Purš
Kurátor za PNP: Jan Bouček

Linky:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1553755524746679.1073742075.239878129467765&type=3 http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/ferdinand-ii-tyrolsky-a-letohradek-hvezda/

Mediální ohlasy:
Časopis Dějiny a současnost 7/2017 (číslo věnované Ferdinandu Tyrolskému, rozhovor se dvěma z autorů výstavy, s. 23–25)
Rozhovor se Sylvou Dobalovou na Radiožurnálu 10.9.2017: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zaznamy/#/2017-09-10/11
Upozornění na výstavu a krátký rozhovor se S. Dobalovou na ČRo Vltava, v rámci pořadu Mozaika, 7.9.2017

Související výstavy, na nichž autoři spolupracují (bez podpory Strategie AV21):
https://www.schlossambras-innsbruck.at/en/visit/exhibitions/ferdinand-ii/
http://www.ngprague.cz/exposition-detail/arcivevoda-ferdinand-ii-habsbursky-renesancni-vladar-a-mecenas-mezi-prahou-a-innsbruckem/