Virtuální versus skutečný veřejný prostor – aktuální otázky

V pondělí 21. listopadu 2016 proběhl v Akademickém konferenčním centru druhý workshop projektu „Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu“.

 Virtuální svět proniká dík novým technologiím stále intenzivněji do našeho každodenního života, ovlivňuje naše chování, vzájemnou komunikaci, stává se rozšířením reality. Do jaké míry tato proměna ovlivňuje i fungování veřejné sféry? Vstupní teze byly diskutovány ve třech blocích: Milan Kreuzzieger (FLÚ AV ČR) a Jana Horáková (FF MU)uvedli diskusi na téma industriální a internetová společnost a naznačili paralely v jejich uměleckém vyjádření v tradičních a nových médií. Příspěvek k problematice bezdomovectví a jeho mediálního obrazu přednesl Petr Vašát (SOÚ AV ČR), ke kauze zrušené výstavy aktů na půdě Akademie věd a reakcím na sociálních sítích se vrátila Nina Fárová (SOÚ AV ČR). S bývalým ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Petrem Hlaváčkem (FA ČVUT) a historikem umění Michalem Novotným (UP Olomouc) byl také diskutován Metropolitní plán Prahy, zejména s ohledem na jeho projednávání s veřejností a na vymezení soukromé a veřejné sféry města.

Úvodní diskusní příspěvky a video záznam diskusí budou uveřejněny zde.

Program workshopu