Střední Evropa a balkánští muslimové: vztahy, obrazy a stereotypy

Workshop „Střední Evropa a balkánští muslimové: vztahy, obrazy a stereotypy“ se konal ve čtvrtek 13. dubna 2017 v prostorách FF MU v Brně. Moderované diskuse se účastnili Ladislav Hladký (Historický ústav AV ČR, Brno), František Šístek (Historický ústav AV ČR, Praha), Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR, Praha), Jana Pospíšilová (Etnologický ústav AV ČR, Brno) a Gero Fischer (Vídeňská univerzita).  Diskutovalo se zejména o fenoménu tzv. „tureckého nebezpečí“ a osmansko-habsburských válkách v 16.-18. století (včetně dosud živých reminiscencí v moravském folklóru a kolektivní paměti), postavení bosenských muslimů v rámci habsburské monarchie po roce 1878 a migraci balkánských muslimů do střední Evropy po druhé světové válce.