Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice

Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR a Historický ústav AV ČR, v. v. i. pořádají dne 26. 6. 2017 od 9.00 v Akademickém konferenčním centru (Jilská 1, Praha 1) seminář na téma:

„Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice“

Program