Projekt „Veřejné a soukromé jako předmět interdisciplinárního výzkumu“ spouští vlastní webové stránky

Projekt realizovaný na Ústavu dějin umění AV ČR spouští vlastní webové stránky, kde informuje o aktualitách a chystaných akcích, stejně jako o již proběhlých kolokviích a publikovaných textech.
http://www.verejnesoukrome.cz/