Nesamozřejmý národ

22. října byla slavnostně uvedena kniha Nesamozřejmý národ, připravená v nakladatelství Academia Petrem Hlaváčkem. http://www.academia.cz/udalost/krest-nesamozrejmy-narod-v-17

Kontaminierte Landschaften

28. 10. 2019 proběhne křest knihy „Kontaminierte Landschaften“ ve Vídni na půdě Diplomatické akademie za účasti představitelů Ústavu pro výzkum válečných následků v Grazu, Ústavu pro střední Evropu a dunajský […]

Příběhy civilizace a barbarství

Vyšla kniha Balázse Komoróczyho a Marka Vlacha „Příběhy civilizace a barbarství pod nadvládou Říma“. http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Vychazi-nova-kniha-o-civilizaci-anbspbarbarstvi/ Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující […]