Symboly doby

Historický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici společně pořádají workshop Symboly doby ve vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6) ve dnech 5. a […]

Ženy v disentu

Cílem projektu Ženy v disentu je představit signatářky Charty 77 a ženy v disentu širší veřejnosti, jednak odborně zpracovat historii a reflexi zapojení žen do Charty 77 a disentu. Projekt disponuje […]

Ocenění putovní výstavy o Karlu Velikém

Putovní výstava Dědictví Karla Velikého, kterou za českou stranu koordinuje Jana Maříková-Kubková (Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Pražský hrad) získala výroční ocenění revue Pamiatky a múzeá za rok  2016. https://www.pamiatky.sk/sk/page/vyrocne-ceny-revue-pamiatky-a-muzea-za-rok-2016

Virtuální průvodce památkami Pražského hradu

Projekt „Virtuální průvodce památkami Pražského hradu“ podpořený Strategií AV21 zaznamenal v poslední době výrazný mediální ohlas. Webové stránky projektu: http://www.prazsky-hrad.cz/ Česká televize, pořad Věda 24, 4. 6. 2017: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/217411058340022/ Česká televize, pořad […]