Symboly doby

Historický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici společně pořádají workshop Symboly doby ve vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6) ve dnech 5. a […]

Ženy v disentu

Cílem projektu Ženy v disentu je představit signatářky Charty 77 a ženy v disentu širší veřejnosti, jednak odborně zpracovat historii a reflexi zapojení žen do Charty 77 a disentu. Projekt disponuje […]