Mezinárodní konference Orientální ústavu AV ČR

Ve dnech 23. a 24. února 2017 se v hlavní budově Akademie věd ČR koná mezinárodní konference „Regional Variations and the Role of Local Actors in Chinese Cultural Diplomacy: Taking Central Asia, the Middle East, Southeast Asia and Central Europe as Case Studies“.

Program k nahlédnutí zde