Mezi nadpřirozenem a racionalitou

Konference Nadpřirozené Československo, Český Krumlov, 2. – 4. října 2020. Záznamy
vybraných příspěvků k dispozici zde:
http://www.eu.avcr.cz/cs/aktuality/Nadprirozene-Ceskoslovensko-magie-okultismus-a-vira-
v-nadprirozeno-v-kontextu-utvareni-moderniho-statu./

Projekt se zaměřuje na analýzu magie, čarodějnictví a víry v nadpřirozeno v sociálně-historickém kontextu vzniku a budování Československého a později Českého státu od roku 1918 do současnosti. Předmětem výzkumu jsou zejména mocenské strategie udržování státu, disciplinace či potlačování jeho odpůrců ve vztahu k nadpřirozeným fenoménům. Důležitou součástí výzkumu je analýza jak daných fenoménů a jejich dobových charakteristik, tak i způsobů jejich dosavadní konceptualizace ve společenských vědách. Mimo hlavního garanta na projektu dále spolupracují Filip Herza, Ph.D. a Markéta Slavková, Ph.D. (oba EÚ) a kolegové z HTF a FSV UK. Cílem aktivity je vybudování středoevropské výzkumné sítě vědců a vědkyň, zabývajících se kritickým studiem problematiky magie a nadpřirozena. Prvním krokem k utvoření toho sítě bude tematicky zaměřený workshop, který bychom rádi zorganizovali v průběhu roku 2020.