Materiály k teorii elit a k její kritice

V kontextu rostoucích společenských nerovností a politické nestability s tím spojené se objevují otázky, zda a do jaké míry jsou za tento vývoj zodpovědné elity. Čtenáři se dostává do rukou sborník vybraných pasáží klasických textů z přelomu 19. a 20. století (Moscy, Pareta a Michelse), příspěvků autorů, kteří na teorii elit navázali (např. Mannheima, Burnhama), včetně pokusů o kritiku teorií elit (Lukács, Bottomore a jiní). Tato kniha dále mapuje etapu vývoje teorie elit od druhé světové války přibližně do sedmdesátých let 20. století a dává nahlédnout do zkoumání sociálních nerovností a hierarchií.

KDY:   13. května 2019 od 17:00

KDE:   Akademické konferenční centrum (AKC)
Husova 4a, Praha 1

Křest knihy doprovodí diskuse s hosty a moderátorem:

prof. Miloš Havelka
dr. Ondřej Lánský
dr. Tomáš Samek (moderátor)