Krim – historische, literarische und kulturelle Reflexionen

25. a 26. června proběhla v Akademickém konferenčním centru (Jilská 1) mezinárodní konference „Krim: historische, literarische und kulturelle Reflexionen“ organizovaná Slovanským ústavem AV ČR a Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia