Kontaminierte Landschaften

28. 10. 2019 proběhne křest knihy „Kontaminierte Landschaften“ ve Vídni na půdě Diplomatické akademie za účasti představitelů Ústavu pro výzkum válečných následků v Grazu, Ústavu pro střední Evropu a dunajský prostor a za účasti spisovatele a publicisty Martina Pollacka, který byl inspirátorem konceptu knihy

Alexander Höllwerth – Ursula Knoll – Helena Ulbrechtová (Hrsg.): „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Peter Lang: Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Warszawa/Wien 2019

Kolektivní monografie obsahuje 21 studií s tématem traumatické kolektivní paměti ve středoevropských literaturách. „Kontaminované krajiny“ je termín zavedený rakouským spisovatelem Martinem Pollackem, autorem úvodní studie, značící kulturněhistorické stopy po „krvi“ obětí zavražděných totalitními režimy. Kniha je rozdělena do oddílů Topos – Kartographie – Raum, Intergenerationalität, Literarische Verschränkungen der Erfahrung von Shoa und Stalinismus, Polen als Schauplatz der Shoa Shoa und Krieg – im Spannungsfeld zwischen realer Erfahrung und textueller Repräsentation, Ausblick: Rezept zu einer Entkontaminierung – Mitteleuropa als transkulturelle Erinnerungsraum? Autory studií jsou čeští, polští, němečtí a rakouští badatelé, kteří se zabývají jak teoreticko-metodologickými problémy tohoto tématu, tak konkrétními literárními zpracováními narativní podoby předávání traumatické paměti, či díly reflektujícími holokaust, stalinismus a socialismus. Literární příklady jsou vzaty z ruské, polské, české, maďarské a německojazyčné literatury.