Karel IV. a Praha – urbanismus, stavební typy a vybrané stavební projekty

Virtuální výstava Karel IV. a Praha – urbanismus, stavební typy a vybrané stavební projekty. Výpověď archeologie, torzální architektury a archivních fondů si klade za cíl představit Prahu doby Karla IV. nejširší veřejnosti nejen jako prvořadou evropskou metropoli, ale také jako místo každodenního života. Široké spektrum archeologických pramenů a stavebně historických poznatků a témat ze života gotické Prahy zpřístupňuje pomocí moderních technologií na vybraných příkladech nálezů či objektů. Kromě informací, provázených bohatou obrazovou dokumentací vesměs málo známých i dosud neznámých, zaniklých či nedostupných nálezů, nalezne návštěvník i 3D modely některých staveb i částí Prahy a jejich animace. Součástí výstavy je zobrazení tří dnes již neexistujících památek projekcí rozšířené reality – ať již jde o prvořadé památky gotické Prahy či zaniklou vesnici v jejím zázemí.

http://praha-archeologicka.cz/article/