How We Remember. The Memory of Communism – Its Forms, Manifestations, Meanings

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR s podporou Strategie AV21 zorganizoval u příležitosti výročí k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě mezinárodní konferenci věnovanou paměti komunismu. Výročí událostí roku 1989 bylo vhodnou příležitostí k odborné diskusi, jak se v uplynulých třiceti letech vytvářela a proměňovala paměť na komunismus a jaký měla a má reflexe komunistické minulosti vliv na vývoj po roce 1989. Cílem mezinárodní konference bylo vést ze široké transnacionální perspektivy debatu o podobách, projevech a významech paměti na komunistické režimy v nejrůznějších formách a prostředích. Konference se zúčastnila řada předních odborníků z České republiky, Slovenska, Německa, Polska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Slovinska, Ukrajiny, Ruské federace a Estonska, kteří se zabývali mj. způsoby zacházení s komunistickou minulostí ve veřejném prostoru, či souvislostmi mezi reflexí komunismu a vytvářením nových demokratických společenských identit. Na konferenci, kterou ve dnech 17. a 18. září 2019 hostil Goethe-Institut v Praze, byl také představen projekt výzkumu a dokumentace pamětních míst v České republice zabývající se procesem utváření paměti na dobu komunismu ve veřejném prostoruv průběhu třiceti let po pádu komunistického režimu (viz www.pametnimista.usd.cas.cz).
Audiovizuální záznam z konference, který pořídil mediální partner Český rozhlas Plus, je dostupný na serveru YouTube.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLQaeX5nOALPtNkk1T8U5g_2Xpqtx5Lz36&fbclid=IwA
R22s-3P3i8o1ZH-pZUSdPdJ7YpcD1ksJ8jSF3LMdoHru8cEQoTYD4dagr4
O konferenci referoval také web Akademie věd ČR (Historici diskutují o projevech a významech paměti komunismu).
http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/historicke-vedy/Historici-diskutuji-o-projevech-a-vyznamech-pameti-komunismu/?fbclid=IwAR0n2HLEzKUXrXPGQ6N0diLM-