Hospodářské vztahy na Velké Moravě

Hospodářským vztahům na Velké Moravě se bude věnovat česko-slovenské kolokvium v Mikulčicích, 28. – 29. 11. 2019, organizované Archeologickým ústavem AV ČR, Brno.