Příběhy civilizace a barbarství

Vyšla kniha Balázse Komoróczyho a Marka Vlacha „Příběhy civilizace a barbarství pod nadvládou Říma“. http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Vychazi-nova-kniha-o-civilizaci-anbspbarbarstvi/ Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující […]