Symboly doby

Historický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici společně pořádají workshop Symboly doby ve vile Lanna (V Sadech 1, Praha 6) ve dnech 5. a […]

Ženy v disentu

Cílem projektu Ženy v disentu je představit signatářky Charty 77 a ženy v disentu širší veřejnosti, jednak odborně zpracovat historii a reflexi zapojení žen do Charty 77 a disentu. Projekt disponuje […]

Ocenění putovní výstavy o Karlu Velikém

Putovní výstava Dědictví Karla Velikého, kterou za českou stranu koordinuje Jana Maříková-Kubková (Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Pražský hrad) získala výroční ocenění revue Pamiatky a múzeá za rok  2016. https://www.pamiatky.sk/sk/page/vyrocne-ceny-revue-pamiatky-a-muzea-za-rok-2016